T h e  V e r m i l l i o n  I n s t i t u t e

Steven McQuillin & Associates, Building Preservation Consultants 

Tiffany House Apartments, Oklahoma City, Oklahoma